27. Lời Cuối

27. Lời Cuối

Lời cuối: Sau chuyến về thăm gia đình lần đầu tiên July 4 1994, cha ông Jim Huỳnh mất đúng 1 năm sau vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, July 4, 1995. Jim Huỳnh tiếp tục làm việc với Khu Học Chánh Philadelphia được 25.5 năm cho đến July 1, 2010, ông về hưu…

22. Làm Việc Cho School District of Philadelphia, December 1985.

22. Làm Việc Cho School District of Philadelphia, December 1985.

22. Làm việc cho School District of Philadelphia, December 1985. Một hôm người sếp gọi sang, 869 Tao khuyên mày hãy nộp ngay việc này. Phila Học Chánh tuyển người, Biết hai thứ tiếng làm phòng nhân viên. Ngày sau mình tới chổ này, 873 Đích thân đem đến tận tay nộp liền. Hôm sau…

20. Tốt Nghiệp Đại Học Penn State, December 1983.

20. Tốt Nghiệp Đại Học Penn State, December 1983.

20. Tốt nghiệp Đại học Penn State, December 1983. Thịt gà chắm với nước tương, 809 Cứ như thế mãi ra trường không hay. Ngày mai mình phải dọn ngay, Ra trường đúng lúc trong tay hết tiền. Tiền học còn thiếu nhà trường, 813 Cho nên bằng cấp nhà trường không đưa. Cố xin…

18. Chuyển Trường Qua Penn State University (Happy Valley)

18. Chuyển Trường Qua Penn State University (Happy Valley)

18. Chuyển trường qua Penn State University (Happy Valley) 80 mình phải chuyển trường, 729 Penn State dầu hỏa học ngành kỷ sư. Năm đầu được ở trong trường, Cho nên ăn uống nhà trường đều lo. Tuy nhiên khi đến năm sau, 733 Học sinh lớp lớn phải mau ra ngoài. Thức ăn nấu…