23. Tính Chuyện Lập Gia Đình Để Có Con.

23. Tính chuyện lập gia đình để có con.

Công việc đã thấy vững vàng, 913
Cho nên tính chuyện nghỉ bàn hôn nhân.
Tuổi mình đã sắp bốn mươi,
Nếu chờ lâu quá con sâu nó già.

Tìm vợ không phải dễ đâu, 917
Nếu muốn vợ trẻ còn lâu nó thèm.
Nếu vợ ba mấy tuổi ta,
Quá nhiều mùa Hạ hơi già mình chê.

Bổng dưng số phận đẩy đưa, 921
Vỏ dưa tránh được, vỏ dừa thì không.
Một hôm bổng thấy một nàng,
B
ên kia đường đứng, miệng nàng mỉm chi.

Trông cô gương mặt dễ thương, 925
Tóc dài quần chật bên đường nhìn ta.
Chờ nàng thủng thẳng qua đường,
Hỏi ra mới biết nàng thường đến đây.

Nộp đơn xin việc trong này, 929
“Phụ tá lớp học” chờ ngày họ thuê.
Cô cười hỏi nhớ tôi không?
“Phụ tá lớp học ông không nhớ à?”

Ông cùng người Mỹ hai người, 933
Trong phòng phỏng vấn nhiều người thí sinh.”
Thấy ông tôi thấy hơi quen,
Bởi vì ông giống tôi quen một người.

Thấy cô hơi giống người Miên? 937
Còn ông có phải người Tàu không ông?
Tôi là người Việt chính tông,
Chỉ vì mắt hí nên trông giống Tàu.

Đây là danh thiếp của tôi, 941
Khi nào cô muốn gặp tôi gọi vào.
Cũng vì chỉ muốn lấy le,
Hôm sau nàng gọi không dè dính luôn.

Mời cô vô sở gặp tôi, 945
Chuyện trò tìm hiểu lứa đôi gạ lòng.
Hai đứa hứa sẽ gặp thường,
Hẹn nhau nói chuyện yêu đương chúng mình.#

Similar Posts