22. Làm Việc Cho School District of Philadelphia, December 1985.

22. Làm việc cho School District of Philadelphia, December 1985.

Một hôm người sếp gọi sang, 869
Tao khuyên mày hãy nộp ngay việc này.
Phila Học Chánh tuyển người,
Biết hai thứ tiếng làm phòng nhân viên.

Ngày sau mình tới chổ này, 873
Đích thân đem đến tận tay nộp liền.
Hôm sau họ nói với ta,
Vô thi trắc nghiệm để qua phần đầu.

Trắc nghiệm thi có 3 người, 877
Hai người Ấn Độ, một người Việt Nam.
Ba người chăm chú hết mình,
Chỉ một mình đậu thật tình cũng hên.

Họ làm như thể cạnh tranh, 881
Ngày sau phỏng vấn để tranh thủ giờ.
Ba người phỏng vấn nữa giờ,
Sau đó họ bảo ngồi chờ tại đây.

Mình không biết họ tính chi, 885
Khoảng chừng chốc lác họ đi vô phòng.
Chúng tôi đồng ý thuê ông,
Nhưng ông phải ráng thêm phần phát âm.

Đôi khi ông nói hơi nhanh, 889
Nhiều âm ông nuốt nên thành khó nghe.
Chậm rải đọc đúng từng âm,
Khuyên ông nên ráng để tâm nhớ dùm.

Tập sự vài tháng trong ngành, 893
Thường nghe họ nói ngon lành về tôi.
Thế thì cũng thấy khỏe rồi,
Coi như công việc như nồi thịt kho.

Bây giờ thì đã bớt lo, 897
Bởi vì công việc “sếp” cho làm nhiều.
Bao nhiêu máy tính văn phòng,
Không ai xử dụng để không trên bàn.

Chỉ trong vài tháng tò mò, 901
Nhờ tự học hỏi, mình mò ra ngay.
Ông “sếp” thấy vậy khen hay,
Tất cả nên học, người này chỉ cho.

Cũng nhờ kiến thức trong tay, 905
Cho nên mọi việc thấy ngay biết liền.
Software mình tự tìm toài,
PC và Mac cả hai đều dùng.

Giấy thi trắc nghiệm chấm tay, 909
Bây giờ có máy phải thay cách làm.
Từ đó trách nhiệm được giao,
Phần mềm, phần cứng đều giao cho mình.#

Similar Posts