20. Tốt Nghiệp Đại Học Penn State, December 1983.

20. Tốt nghiệp Đại học Penn State, December 1983.

Thịt gà chắm với nước tương, 809
Cứ như thế mãi ra trường không hay.
Ngày mai mình phải dọn ngay,
Ra trường đúng lúc trong tay hết tiền.

Tiền học còn thiếu nhà trường, 813
Cho nên bằng cấp nhà trường không đưa.
Cố xin nài nĩ đến trưa,
Lại đây trả nợ tao đưa cho mày.”

Chủ nhà ghé lại xem phòng, 817
Sinh viên mấy đứa tìm phòng muốn thuê.
Chúng xem phòng tắm thế nào,
Nhưng thôi dơ quá vội chào bà đi.

Bởi vì toilet quá hôi, 821
Chủ nhà vội nói “Chóc tôi sẽ làm!”.
Chụp ngay cơ hội kiếm tiền,
Cho tôi sáu chục làm liền tối nay.

Bà ta quay lại nhìn ta, 825
Anh đây nói thật hay là giởn chơi?
Tôi đây nói thật bà ơi,
Tôi cần tiền để mua xăng đi về.

Thế thì sáu chục đưa ngay, 829
Thuốc tẩy thùng nước nhờ mày lau cho.
Hì hục rửa sạch hai giờ,
Cầu tiêu phòng tắm chỉ chờ thanh tra.

Đổ xăng rồi vội lên đường, 833
Đêm đó trời tối và đường vắng tanh.
Tuyết rơi xa lộ khá nhiều,
Nhưng mình cũng phải cố liều mà đi.#

Similar Posts