Biển và Anh

Biển và Anh

BIỂN VÀ ANH Chiều nay sóng dậy giữa khơi Cuối tháng tư đó anh rời nơi đây. Lửa binh, biến loạn… ngập đầy ! Lệ tràn khoé mắt chia tay nghẹn ngào. Vội vàng chẳng nói câu nào! Ngàn điều thổn thức mà sao không lời Bóng tàu biến giữa chân trời Lênh đênh trôi…