Home VN 1994
|

Bốn Mươi Năm Xa Nhà

Bốn Mươi Năm Xa Nhà

Bốn mươi năm xa nhà
Một phương trời thật xa
Mây Việt Nam bay qua
Kêu ta trở về nhà
Nơi mà ta sinh ra.

Ngôi nhà vẫn còn đấy
Như trông chờ ta đây
Cha mẹ đã theo mây
Còn ta tuổi đã dày
Thân ta cũng đã gầy.

Thời gian như mây bay
Chẳng một chút mảy may
Thấy mây ta đưa tay
Xin cho mây ngừng bay
Nhưng mây vẫn không hay.

Bốn mươi năm tha phương
Người bạn gái tôi thương
Khi còn đến sân trường
Như đôi chim uyên ương
Chỉ mình tôi nhớ thương.

Con đường vẫn còn đấy
Như trông chờ ta đây
Ngôi trường đã theo mây
Còn ta thân đã gầy
Sớm muộn cũng theo mây.

Thời gian đi theo mây
Qua thăm ta bên này
Thấy mây ta đưa tay
Xin dừng lại chốn này
Nhưng mây vẫn cứ bay.

Jim Huynh
April 2015

Similar Posts