Sám Hối Sát Sanh

Sám Hối Sát Sanh

Thân làm người phạm muôn vàn tội lỗi
Trong kiếp này và vạn kiếp trước đây
Tội của con chồng chất cao hơn mây
Trước Tam Bảo con quỳ xin sám hối.

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần)
Ma Ha Tát (1 chuông)

_( )_

Đệ tử kính lạy (1)
Đức Phật Thích Ca
Phật A Di Đà
Mười phương chư Phật

Mười phương Bồ Tát (2)
Cùng Thánh Hiền Tăng
Chứng minh lòng thành
Con xin sám hối (1 chuông)

Nay con mới biết (3)
Bao nhiêu tiền kiếp
Tội lỗi dãy đầy
Nghiệp chướng thật dày

Si mê lầm lạc (4)
Phạm giới sát sanh
Nhẫn tâm lấy mạng
Nhiều loại sinh vật

Bất kể lớn nhỏ (5)
Bất kể lúc nào
Muốn bán thì giết
Muốn ăn thì giết

Sinh vật trên rừng (6)
Sinh vật dưới nước
Sinh vật trên không
Sinh vật mua về

Sinh vật biết chạy (7)
Sinh vật biết lội
Sinh vật biết bay
Sinh vật không may

Bị con giết chết (8)
Không chút nương tay
Bản ngã cuồng say
Của thân tứ đại

Chỉ vì vô minh (9)
Chỉ vì khoái khẩu
Chỉ vì đua vui
Tự tay giết chúng

Hay cùng bạn bè (10)
Hoan hỉ tiếp tay
Giết hại sinh vật
Không chút gớm tay

Cắt cổ hứng máu (11)
Mổ bụng chặt đầu
Lột da lát thịt
Đun sôi giết sống

Chúng xin được sống (12)
Kêu gào thảm thiết
Nhưng tai con điếc
Nhưng mắt con mù

Không chút ân hận (13)
Nay con biết Phật
Quy Y Phật Pháp
Cùng Thánh Hiền Tăng

Con rất ăn năn (14)
Thành tâm sám hối
Tội lỗi sát sanh
Con thề tuyệt bỏ

_( )_

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần)
Ma Ha Tát. (1 chuông)
Đứng lên quỳ xuống lạy (3 lần)

Similar Posts