Truyện Mẹ Việt Nam

Truyện Mẹ Việt Nam

1 Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên.Sau bốn ngàn năm máu lữa triền miên,Tôi còn sót lại 96 triệu đứa.Vài triệu đứa ra đi chịu thất hứa. 2. Nhớ thời xưa khi tôi còn con gái,Thằng chệt Tàu xâm chiếm cưởng hôn tôi.Hai con tôi Trắc, Nhị nổi thiên lôi,Quyết sống chết cởi…