Huynh Van Lay 1976 Malibu

10. Học Lái Xe.

10. Học lái xe.

Bắt đầu ý muốn có xe, 433
Nộp xin permit lái xe thực hành.
Má nuôi dạy lái cho mình,
Vùng quê đường vắng nên mình không run.

Đi thi bằng lái lần đầu, 437
Khi vô chổ đậu đụng đầu xi măng.
Trooper thấy ổng hơi nhăn,
Lần sau thi lại có bằng cấp cho.

Sau khi bằng lái đã xong, 441
Tiền đâu mà có để hòng mua xe.
Biết Jim có một chiếc xe,
Nó hơi hơi củ nên Jim tìm người.

Nghìn đô mày muốn mua không? 445
Lúc đó tiền đắc có mong cũng thừa.
Stella hỏi muốn mượn không?
Tao cho mày mượn không ăn tiền lời.”

Chiếc xe mới nhất trong đời. 449
Tháng 10 rời trại bây giờ có xe.
Mình đây cũng muốn lấy le,
Có xe để lái làm le với người.

Một hôm Jim nói với mình: 453
Tao cần người đứng cuối hàng buffet.”
Beef ham thịt để hai bên,
Khách muốn thịt nào mày phải cắt cho.

What would you like Sir/Ma’am? 457
I’d like both beef and ham.
One more slide of beef please.
Give me rare cuts and some bloody juice too.#

Similar Posts