Ron Penny Ryan Tranquilla 1977

12. Gặp Ân Nhân Thứ Hai

12. Gặp ân nhân thứ hai: Ông Bà Ronald & Penny Tranquilla.

Bổng dưng có cặp vợ chồng, 487
Một hôm ghé lại quán trông tìm mình.
Hỏi ra mới biết ông ta,
Giáo sư đại học hai ba mảnh bằng.

Ông bà nhà ở Latrobe, 493
Khoảng chừng một tiếng đồng hồ lái xe.
Khi về thăm mẹ của ông,
Bà cho ông biết mình làm ở đây.

Mẹ ông quen biết Mục sư, 497
Cũng vì lẽ ấy mà bà biết ta.
Mục sư chắc có nói qua,
Xem ai có thể giúp ta học hành.

Một mình tứ cố vô thân, 501
Động lòng ông muốn ban ân giúp đời.
Mẹ ông có nhã ý mời,
Để mình gặp mặt ông thời giúp cho.

Vợ chồng trông rất dễ thương, 505
May ra họ rất mến thương người mình.
Thuận, An hai đứa anh em,
Ông bà vui vẽ cho về ở chung.

Ông bà sốt sắng giúp mình, 509
Giúp vô đại học thật tình họ lo.
Thật là hết sức thình lình,
Có bao ngờ nghỉ là mình được may.#

Similar Posts