Mây Việt Nam
|

Mây Việt Nam

Mây Việt Nam Mây Việt Nam bay quaKêu chị trở về nhà,Nơi mà chị sinh ra,Về nằm kế Mẹ Cha. Cha mẹ đã theo Mây.Còn chị ở bên này,Bếp núc lo đêm ngày,Nuôi cháu nội từng ngày. Lilly sẽ thành danh,Còn Ben đã trưởng thành.Leyna thì nhỏ nhất,Còn tuổi chị chồng chất. Thịt gà hay…

Chị Ba Ơi
|

Chị Ba Ơi

Chị Ba Ơi! Chị Ba ơi, sao bổng nhiên bỏ ra đi?Về lại Ba Ngòi, nằm kế Má Ba?Bỏ lại anh Ba, vợ chồng Hằng Lộc,Ba đứa cháu nội vẫn còn đi học. Chị Ba ơi, sao Chị lại nói là,“Tháng Tư này, Chị về với anh Ba.”Lý do gì, Chị vội vã ra đi?Phong…