Truyện Mẹ Việt Nam

Truyện Mẹ Việt Nam

1 Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên.Sau bốn ngàn năm máu lữa triền miên,Tôi còn sót lại 96 triệu đứa.Vài triệu đứa ra đi chịu thất hứa. 2. Nhớ thời xưa khi tôi còn con gái,Thằng chệt Tàu xâm chiếm cưởng hôn tôi.Hai con tôi Trắc, Nhị nổi thiên lôi,Quyết sống chết cởi…

Sao Vẫn Còn Ngu?

Sao Vẫn Còn Ngu?

Sao Vẫn Còn Ngu? Đồng chí sao vẫn còn ngu,bốn mươi năm vẫn cầm cu tụi Tàu.Khôn nhà dại chợ khác nào,dân nghèo thì đánh, còn Tàu thì khao. Nghìn năm không đủ hay sao?Hoàng Sa quần đảo biết bao anh hùng.Hy sinh chiến đấu đến cùng,thà liều tử mạng, anh hùng noi gương. Đồng…

Chống Cộng Xưa Nay

Chống Cộng Xưa Nay

Ngày xưa chống cộng bằng bomNgày nay chống cộng bằng mồm bằng loaKhi nào hắn đến Phila (ĐVH)Mau đem biểu ngữ chưởi cha thằng hề. Ngày xưa chống cộng nằm vùngNgày nay chụp mũ người cùng quốc giaKhi nào hắn phá PhilaAi không đả đảo là ta chụp đầu. Ngày xưa cùng chống thực dânNgày…