Chong Cong Xua Nay Philadelphia

Chống Cộng Xưa Nay

Ngày xưa chống cộng bằng bom
Ngày nay chống cộng bằng mồm bằng loa
Khi nào hắn đến Phila (ĐVH)
Mau đem biểu ngữ chưởi cha thằng hề.

Ngày xưa chống cộng nằm vùng
Ngày nay chụp mũ người cùng quốc gia
Khi nào hắn phá Phila
Ai không đả đảo là ta chụp đầu.

Ngày xưa cùng chống thực dân
Ngày nay thì chống anh bần cố nông
Ruộng vường không biết canh tân
Chỉ lo cờ bạc thành phần ăn chơi.

Ngày xưa chống đại chủ điền
Ngày nay thì chống dân hiền dân ngu
Bây giờ mới biết mình ngu
Mau đi kẻo trể biết tu dân nhờ.

Ngày xưa công nhận ông ngu
Nên dân chỉ biết chổng khu lên trời
Ngày nay ông vẫn còn khờ
Bởi ông còn thích treo cờ 5 sao.

Ngày xưa chống Mỹ thế nào?
Ngày nay ông lại mời Tàu vào chơi
Mặc cho đất nước nổi trôi
Ông đây chỉ biết mỉm môi đếm tiền.

———— Sẽ hạch tội tiếp ————–

Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng (Kiều)
Độc lập hơn bốn mươi năm
Sao ông nhà nước còn nằm với Hoa?

Giặc Tàu đã chiếm tới lề
Sao ông còn ngũ mãi mê chốn nào
Việt Nam tỉnh lại cho mau
Nâng cao dân trí cùng nhau giữ nhà.

Trước kia dại dột vô minh
Chỉ vì không biết Lenin, Bác Hồ
Nhưng nay đã biết thật tình
Dứt ngay chế độ bất bình với dân.

Dân Việt là dân hào hùng
Bao nhiêu thử thách ta cùng đứng lên
Đuổi Tây, chống Nhật, đánh Tàu
Nhưng đừng dại dột đánh nhau suốt đời.

Triệu người dân Việt như tôi,
Mong sao dân chủ để tôi được về
Mất cha mất mẹ đã lâu
Nếu quê hương mất làm trâu suốt đời.

Jim Huynh
September 10, 2019
VietPhilly.net
The People You Know

Similar Posts