Mây Việt Nam
|

Mây Việt Nam

Mây Việt Nam Mây Việt Nam bay quaKêu chị trở về nhà,Nơi mà chị sinh ra,Về nằm kế Mẹ Cha. Cha mẹ đã theo Mây.Còn chị ở bên này,Bếp núc lo đêm ngày,Nuôi cháu nội từng ngày. Lilly sẽ thành danh,Còn Ben đã trưởng thành.Leyna thì nhỏ nhất,Còn tuổi chị chồng chất. Thịt gà hay…