Ngũ Giới

Ngũ Giới

Ngũ Giới Một là không được sát sanh Bởi vì quả báo sẽ nhanh quay về. Hai là trộm cướp của người Chỉ vì thèm muốn vì lười mà ra. Ba là phạm tội tà dâm Ngoại tình chồng vợ, khổ đâm vào người. Bốn là dối trá hại người Chuyện không nói có, chuyện…

Sám Hối Sát Sanh

Sám Hối Sát Sanh

Sám Hối Sát Sanh Thân làm người phạm muôn vàn tội lỗi Trong kiếp này và vạn kiếp trước đây Tội của con chồng chất cao hơn mây Trước Tam Bảo con quỳ xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần) Ma Ha Tát (1 chuông) _( )_ Đệ tử kính…