|

Chị Ba Ơi

Chị Ba Ơi!

Chị Ba ơi, sao bổng nhiên bỏ ra đi?
Về lại Ba Ngòi, nằm kế Má Ba?
Bỏ lại anh Ba, vợ chồng Hằng Lộc,
Ba đứa cháu nội vẫn còn đi học.

Chị Ba ơi, sao Chị lại nói là,
Tháng Tư này, Chị về với anh Ba.”
Lý do gì, Chị vội vã ra đi?
Phong bì Lì xì, giờ biết làm chi?

Chị Ba ơi, sao Chị vội bỏ đi?
Ba đứa em, có đứa nào mấy khi
Nhớ tuần nào, là ngày giỗ Má Ba.
Đứa nào đến trễ, Chị vẫn không la.

Chị Ba ơi, sao Chị vội hồi hương?
Bỏ ra đi, Chị để lại nhớ thương.
Nhớ thời xưa, hai chị thay Ba Má,
Năm em trai, không đứa nào dám phá?

Nhà Lộc Hằng – bếp núc sao vắng teo
Bà Nội đâu?” Sao tụi con không thấy?
Má đâu rồi?” Lộc Hằng không còn hỏi,
Anh Ba thì nức nở “Ký, em ơi!”

Ba đứa em, không còn nghe Chị nhắc:
Cuối tuần này, là ngày giỗ Má Ba”
Chị ra đi vĩnh biệt cõi Ta Bà,
Nén hương lòng xin dâng lên cho Chị.#

Vĩnh biệt Chị Ba!
Các em của Chị: Lay anh, Xoàn (VN), Lạc anh, và Lý.
February 16, 2024

Similar Posts