Home VN 1994

Chữ TIỀN Trong Tiếng Việt

Chữ TIỀN, Tiện, Tiên, Tiến, Tiễn

Đừng nói đến TIỀN tôi nổi điên
Bốn mươi bốn năm khổ liên miên!
Đâu phải bên Mỹ ai cũng sướng
Chỉ sướng khi nào thật nhiều TIỀN.

Mổi tháng tiền hưu phải tính liền
Phải biết sống sao cho tần TIỆN
Thuốc men, thực phẩm, xe, điện thoại
TIÊN muốn TIẾN cũng cần TIỀN.

Tưởng đâu hưu trí sẽ hết cày
Nào ngờ hưu trí vẫn trắng tay
Trước thời ba bữa nay hai bữa
Mong sao sức khỏe khỏi TIỄN bay.

Chẳng biết mai sao mình thế nào?
Cơm trước, thuốc sau bớt ốm đau
Vợ nhớ nhắc chồng, chồng nhắc vợ
Như thế phu thê mới thấy giàu.

Jim Huynh
May 14, 2019

Similar Posts