HQ-11

02. Rời Vũng Tàu Di Tản Sang Subic Bay

02. Rời Vũng Tàu sáng 30 tháng 4, 1975. Di tảng sang Subic Bay.

Hải quân hạm trưởng Đình San: 33
“Chúng ta chuẩn bị đem tàu ra khơi.”
Hết rồi hết thiệt người ơi,
Còn gì luyến tiếc Cộng Hòa Việt Nam.

Hạm Đội thứ 7 đang chờ, 37
Để đưa tất cả đến bờ tự do.
Chí Linh chiến hạm không to,
Nhưng vì oai dũng nên cho cầm đầu.

Được làm soái hạm dẫn đầu, 41
Dẫn hạm đội Việt bắt cầu qua Phi.
Năm ngày trên biển ít khi,
Thấy ai say sóng bởi vì biển êm.

Đất liền bổng thấy lại gần, 45
Đoàn tàu chuẩn bị để cần bỏ neo.
Huy chương quân phục hết đeo,
Đều phải dấu hết để theo dân thường.

Vũ khí đạn dược trong kho, 49
Mang ra ném xuống mới cho phép vào.
Tuần tự chiến hạm được vào,
Quân nhân cán chính xuống tàu tự do.

Tất cả tuần tự đi vô, 53
Mổi người được phát bộ đồ để thay.
Đi qua phòng tắm biết ngay,
Mọi người phải tắm để thay cuộc đời.

Bao nhiêu oán hận của thời, 57
Nội chiến Nam Bắc xé rời quê hương.
Hận thù chồng chất bốn phương,
Đã như rửa sạch hết vương vấn lòng#

Similar Posts