Chùa Ông Phan Rang

13. Nhớ Lại Thời Học Sinh – Phan Rang, Việt Nam.

13. Nhớ lại thời học sinh ở Phan Rang, Việt Nam.

Việt Nam mình học cầu may, 513
Học hành bê bối trường này trường kia.
Đệ Ngũ Trung Học Bồ Đề, (Phan Rang)
Bắt đầu chán nãn, bỏ bê học hành.

Rủ rê mấy bạn cùng trường, 517
Thằng Di, thằng Thái, trốn trường đi chơi.
Thường đi tắm suối gần thôi,
Đến giờ tan học chúng tôi mới về.

Thông minh trong lớp đứng đầu, 521
Mấy đứa con gái nhà giàu đều mê.
Có hai cô gái dễ thương,
Hai cô đều thích anh chàng tên Lay.

Tiếp tục bỏ học nhiều lần, 525
Vì không Ba Má để ngăn chận mình.
Ba Má buôn bán ở xa,
Ở với Bà Nội, xa nhà thì hư.

Mổi đêm đều ngủ ngoài đường, 529
Lấy chiếu làm nệm trên giường xi măng.
Nhà không có điện tối hù,
Ban đêm nóng nực, muổi bu cắn mình.

Sống như đứa trẻ không nhà, 533
Nhiều năm như vậy thành ra mình lì.
Đói thì chờ thím nấu cơm,
Thím kho cá nục cho ăn mổi ngày.

Chú mình làm việc cho Ba, 537
Quán cơm Như Ý của cha mẹ mình.
Nằm trên quốc lộ Ba Ngòi,
Buôn bán rất đắc lúc thời còn yên.

Mổi tháng chú được nghỉ tay, 541
Được về thăm thím hai ngày rồi đi.
Chú về mới có thịt ăn,
Bà Nội và thím mấy con đều mừng.

Còn mình cứ mổi cuối tuần, 545
Về thăm Ba Má xin tiền chi tiêu.
Tiền tuần cấp đủ cho ta,
Bao nhiêu tiêu hết vài ba ngày đầu.

Tiếp tục bỏ học đi chơi, 549
Bắn bi, câu cá, tối thời thức khuya.
Không thì Việt Tiến xi nê,
Không tiền coi cộp mổi khi thả màn.

Cúp cua bỏ học mổi tuần, 553
Bắt phạt cấm túc, cuối tuần phải lên.
Nhưng rồi mình cố tình quên,
Cho nên Thầy Hiệu cắt tên khỏi trường.

Bà con anh chị lên trường, 557
Năn nĩ Thầy Hiệu xin thương nó dùm.
Nhất định phải đuổi nó ra.
Không cần cảnh cáo, nếu tha nó lờn.

Thế nên năm học tắc ngang, 561
Ra Ba Ngòi ở, lang thang suốt ngày.
Nộp đơn xin học trường Dòng,
Nhưng rồi cũng bị trường Dòng đuổi luôn.

Thưa Cha, Cha đã dạy sai, 565
Tiếng Anh con biết và Cha đã lầm.
Chữ “you” khi nói số nhiều,
Không thêm chữ “s” để thành chữ “yous”.

Thời gian từ đó trở đi, 569
Dối cha dối mẹ, con đi học về.
Trường Dòng viết giấy báo về,
Đưa cho bạn học đem về cho Ba.

Thế rồi bỏ học nghỉ luôn, 573
Suốt năm đệ ngũ ở luôn tại nhà.
Một hôm có chiếc xe đò,
3 cô bạn học, tò mò ra thăm.

Tại sao bỏ lớp mà đi? 577
Không nghe một tiếng nói gì chia tay.
Vì tôi bị đuổi khỏi trường,
Nên không được phép lên trường cho hay.

Tôi còn sống đến hôm nay, 581
Cũng nhờ Thầy Hiệu đổi thay số phần.
Nếu không bị đuổi khỏi trường,
Tú tài thi đậu lên đường tòng binh.

Sĩ quan Thủ Đức ra trường, 585
Mang lon chuẩn úy, chiến trường xung phong.
Bao nhiêu chuẩn úy lên đường,
Chỉ trong vài tháng noi gương anh hùng.#

Similar Posts