15. Được Vô Khóa Học Mùa Hè Tại Đại Học St. Vincent College, Latrobe, PA.

15. Được vô khóa mùa Hè tại Đại học St. Vincent College, Latrobe, PA.

Chính phủ có một chương trình, 621
Học sinh bỏ học hay không được vào.
Điều kiện rất dễ làm sao,
Chỉ cần thi đậu hai môn khóa Hè.

Trung học thi đậu vừa xong, (GED) 625
Nộp ngay để kịp học trong khóa Hè.
Đại học ở tại Latrobe,
Anh văn ông dạy phân khoa trưởng phòng.

Mùa Hè tháng 6 vô trường, 629
Anh văn Toán học hai môn mình rành.
Toán học mình được điểm A,
Điểm B tạm được cho phần Anh văn.

Bắt đầu đại học toàn phần, 633
Chú trọng hơn hết là phần tiếng Anh.
Sinh viên còn kém tiếng Anh,
Nên cần phải học thêm phần ESL.

Việt Nam có 6 học sinh, 637
Ba nam ba nữ, học riêng hai trường.
Bên nam có tôi, Nam, Hùng,
Bên nữ có một cô nàng tên Vân.

Tôi thì đã quá tuổi rồi, 641
Còn lại tất cả tuổi chừng đôi mươi.
Có thêm người Việt cũng vui,
Khi nào có dịp đi chơi cuối tuần.

Việt Nam cũng rất ít người, 645
Gặp nhau nhậu nhẹt vui cười với nhau.
Pittsburgh Steelers Football,
Mùa Hè họ tập tại Saint Vincent.

Mổi lần họ đánh football, 649
Tụi này xúm lại hét la xé nhà.
Nhất là anh Đạm, anh Hùng,
Hai người lớn tuổi, nhưng mồm rất to.

Nhưng rồi ai cũng dọn đi, 653
Anh Huệ, anh Đạm, anh Hùng và Vân.
Nơi này đất lạnh ít người,
Cali đất ấm nhiều người Việt Nam.#

Similar Posts