03. Rời Subic Bay Để Đi Qua Guam

03. Rời Subic Bay bằng thương thuyền để qua đảo Guam.

Vạn người lên vạn người vào, 61
Cứ như thế mãi lên tàu để đi.
Qua Guam hoàn đảo người Phi,
Dựng lều trải nệm chốc khi thành làng.

Suốt ngày chỉ biết xếp hàng, 65
Mổi ngày ba bửa tối bàn xi nê.
Không thì đực rựa rủ rê,
Rình xem phụ nữ thả dê ra chuồng.

Quần áo thì họ phát không, 69
Lấy về không mặc chỉ mong có tiền.
Đem ra ngoài chợ lộ thiên,
Bán đi quần áo lấy tiền để tiêu.

Còn tôi bịa đặc một điều, 73
Viết thư tiếng Mỹ để liều đưa cô.
Rằng tôi đã mất tiền đô,
Xin cô cho chút ra vô tiêu xài.

Sau khi cô giáo dạy xong, 77
Tôi bèn tiến tới đưa phong bì vàng.
Cô ta có vẽ ngỡ ngàng,
Mở ra cái bốp nhẹ nhàng bỏ vô.

Tôi liền nói vội với cô: 81
Cô nên mở vội lá thư xem nào.”
Đọc xong cô móc túi vào,
Lấy ra 7 cắc dúi vào tay tôi. (7 quarters)

Thật mừng ôi thật là mừng, 85
Một xu không có, không mừng hay sao?
Bao nhiêu thèm khát ước ao,
Đi mua thuốc lá thêm vào soda.

Liền vào PX không xa, (Post Exchange) 89
Năm bao thuốc lá hiệu là Pall Mall.
Coca hai đứa chia lon,
Thuốc lá đem phát bạn non chung lều.

Nhiều người phỏng vấn định cư, 93
Ai ai cũng muốn di cư đi liền.
Khí hậu ấm áp ưu tiên,
Cali lý tưởng là miền muốn đi.

Người giàu luôn được ưu tiên. 97
Nếu Anh văn giỏi thêm tiền trong tay,
Thế nào cũng được số may,
Cali là đất máy bay đưa về.

Người nghèo còn lại chưởi thề, 101
Cho vào barracks dễ bề vô ra.
Một hôm lính lại kiểm tra,
Chận hai cửa ngỏ không ra không vào.

Xe bus đã tới lúc nào, 105
Đậu ngoài barracks lính rào hai bên.
“Các bạn tuần tự đứng lên!”
Xếp hàng thứ tự để lên phi trường#

 

Similar Posts