08. Thời Gian Làm Tại Oakurst Tea Room

08. Thời gian làm tại Oakurst Tea Room – October 3, 1975 – June 1977.

Hôm nay chiên chuối hành tây, 365
Debbie, hãy chỉ cho Lay nó làm.
Cắt chuối nhớ cắt cho tròn,
Bỏ vô trộn bột, chiên dòn mới ngon.

Hành tây thì lát như vầy: 369
Cắt trên thẳng xuống cở dày này thôi.
Chỉ cần mấy cái nào tròn,
Bỏ vô trộn bột, chiên tròn chữ o.

Tối nay có món đồ chiên, 373
Hành tây, chuối chín, liên miên bỏ vào.
Vừa ngon vừa nóng vừa tròn,
Ai ai cũng thích, khen ngon quá chừng.

Sau khi chiên chuối đã rành, 377
Jim cho thực tập làm nghề busboy.
Thấy mình sạch sẽ dễ coi,
Nên cho tiếp xúc bên ngoài phòng ăn.

Trước đó thường lén nhìn ra, 381
Thấy khách sang trọng rất là bảnh bao.
Thường thường mình vẫn ước ao,
Sao cho có dịp ra vào phòng ăn.

Bổn phận được dạy rỏ ràng: 385
Mổi boy trách nhiệm nhiều bàn phải lo.
Khi nào thấy khách đứng lên,
Dĩa dơ liền dọn chất vào xe lăng.

Tánh mình thì rất siêng năng, 389
Thích làm lấy điểm, lăng xăng thật tình.
Cho nên ai cũng thích mình,
Bởi vì họ biết là mình rất hăng.

Fred, Jean cũng rất cảm tình, 393
Đi đâu cũng muốn có mình theo sau.
Chiếc xe của hạng người giàu,
Đến giờ vẫn nhớ lần đầu trong xe.

Tức thời mở cửa chui vào, 397
Băng sau ghế nệm chỉ tao với mình.
Hôm nay Pittsburgh shopping,
Mua vài quần áo cho mình mặc thêm.

Tiền lương tối thiểu bấy giờ, 401
Một đô la chín mươi cents một giờ.
Mổi tuần họ mở 6 ngày,
Thứ Hai đóng cửa là ngày nghỉ ngơi.#

Similar Posts