Cac Ba Me Ngheo Cam Ranh Beach
|

Bác Hồ và Uncle Sam

Bác Hồ và Uncle Sam

Việt Nam nhờ có Bác Hồ
Hoa Kỳ nhờ có Uncle tên Sam
Bác Hồ sống lại mà xem
Sao dân nghèo khổ lúa lem cả đời.

Di cư sang Mỹ đổi đời
Ai ngờ vẫn khổ như thời Việt Nam
Ai ai cũng phải lo làm
Chú Sam bảo phải cố làm tăng ca.

Để khi con cháu bên nhà
Zalo sức khỏe, sau là xin đô
Tiền lương mổi tháng đi mô?
Tiền nhà, tiền chợ, ô tô hết liền.

Vợ chồng nhiều lúc nổi điên
Chỉ vì lục đục kiếm tiền ra vô
Trong nhà nhiều lúc xô bồ
Cũng phải vui vẽ Zalo gia đình.

Jim Huynh
July 29, 2023

Similar Posts