Tiếng Gọi Quê Hương

Tiếng Gọi Quê Hương

Bao nhiêu năm xa nhà
Một phương trời thật xa
Mây Việt Nam bay qua
Kêu ta trở về nhà.
Nơi mà ta sanh ra.

Ngôi nhà vẫn còn đấy
Như trông chờ ta đây?
Cha mẹ đã theo mây
Còn ta ở bên này
Chỉ biết xiết hai tay.

Thời gian như mây bay
Chẳng một chút mảy may
Thấy mây ta đưa tay
Xin dừng lại nơi đây
Nhưng mây thản nhiên bay.

Suốt cuộc đời tha phương
Rồi cũng phải hồi hương
Như cá “Hồi” về nguồn
Tuân theo luật vô thường
Chỉ để lại mớ xương.

Con đường vẫn còn đấy
Ngôi trường đã theo mây
Thân ta giờ đã gầy
Luật vô thường là đấy
Sớm muộn cũng theo mây.

Thời gian đi theo mây
Qua thăm ta bên này?
Thấy mây ta vãy tay
Xin dừng lại nơi đây
Nhưng mây thản nhiên bay.

Jim Huynh
March 26, 2023

Similar Posts