Đàn Bà

Đàn Bà

Đố ai biết được đàn bà
Bên ngoài không chịu nhưng mà bên trong.
Anh ơi anh cứ tấn công
Em đây giã bộ nhưng mong anh vào.

Để em mở chốt hàng rào
Khuya ba má ngũ anh vào phòng em.
Lâu nay chăng nệm em thèm
Thấy anh em quyết không kèm tình yêu.


Jim Huynh

Similar Posts