Hoa Hau Vietnam

Lỗi Tại Ai?

Lỗi Tại Ai?

Các em gái Việt Hạ Long
Sao không cởi hết để trông dễ nhìn
Tưởng đâu mình đã hết bin
Chỉ vì không thấy thân hình các em

Bổng đâu được dịp nhìn xem
Thân hình thiếu nữ thật thèm muốn ăn
Nghĩ rằng tu đã siêng năng
Ai ngờ cám dỗ vẫn khăng khăng đòi

Jim Huynh

.

Similar Posts