Thuở Nào Biết Yêu

Thuở Nào Biết Yêu

Nhớ thời hoa phượng quê nhà
Bởi vì hoa phượng không là của ai.
Mối tình như đã thiên thai
Mộ hương đã tắt không ai thắp dùm.

Xưa nàng chẳng hỏi chẳng chào
Còn tui lủi thỉu đi vào đi ra.
Học về  đi thọc bi da
Đi lên đi xuống nhìn qua nhà nàng.

Không thì Việt Tiến thả màng (1)
Chỉ vì dại dột mê nàng thành ngu.
Bi da Việt Tiến nhà tù (2)
Mổi ngày đều phải lù đù đi lên.

Biết đâu có lúc được hên
Thấy nàng và bạn ngồi bên cạnh nhà.
Con tim như muốn nhảy ra
Hai chân lính quính như là dính đôi.

Sau này biết được nên thôi
Nghe nàng đã có cặp đôi người giàu.
Dù cho hoa phượng đổi màu
Tui đây vẫn nhớ thuở nào biết yêu.

(Jim Huynh 4/5/2016)

1: Coi xi-nê thả màng ở rạp Việt Tiến
2: Tiệm bi da và rạp xi-nê Việt Tiến xem như nhà tù tui phải trình diện mổi ngày.

 

Similar Posts