Ăn Cơm Ăn Phở

Ăn Cơm Ăn Phở

Nhiều lúc thèm ăn phở
Dù phở dỡ cũng ngon
Cơm nhà dù có ngon
Nhưng ăn hoài thấy dỡ.

Chỉ sợ nỗi bà xã
Nếu bắt được thì bã
Sẽ bầm mình tươi tã
Ăn cơm nhà cho đã.

Vì cơm nhà không canh
Nên không thể nuốt nhanh
Ăn cơm thành ra ớn
Mình thích phở tái lớn.

Nhiều lúc mình cằn nhằn
Bã nấu phở cho ăn
Thịt lúc nào cũng chín
Không thích cũng phải nín.

Jim Huynh
April 20

Similar Posts