Huynh Van Lay HQ11

17. Ai Đặc Tên Lay Cho Mình?

17. Ai đặc tên Lay cho mình?

Có lần chất vấn mẹ cha, 697
Tại sao lại đặc cho con tên này?
Mẹ cha đâu có biết gì,
Vú nuôi bà đặc tên Lay cho mày.

Mẹ cha vất vã làm ăn, 701
Cang, Ký, Lý, Trí, Toàn, Xuân, Lạc, Hồng.
8 đứa có tám cái tên,
Theo đó tuần tự đặc tên chúng mày.

Cha tôi ông thật khéo tay, 705
Cầu thủ, đầu bếp, cấy cầy nghề nông.
Nhà cửa tự cất một mình,
Chạy điện, thợ mộc, thợ nề, Honda.

Giống cha tôi ở điểm này, 709
Cũng hay giận lẫy mổi khi phật lòng.
Khi nào cha mẹ mất lòng,
Cha đi nhà khác, mời không chịu về.

Cha tôi có một điểm hay, 713
Không bao giờ đánh la rầy mấy con.
Đứa nào nếu muốn ăn đòn,
Mẹ tôi sẽ tặng vài roi sẽ chừa.

Sau khi quốc tịch được vô, 717
Đổi sang tên mới thành ra Jim Huynh.
Bạn bè quen biết với mình,
Tên Lay vẫn gọi nhưng mình không ưa.

Cũng vì bị chế một lần, 721
Cho nên mặc cảm mổi lần quen ai.
Tên mình ít muốn nói ra,
Cho nên bạn chỉ có hai ba người.

Quốc tịch lúc đó khắc khe, 725
Phải hai người Mỹ nói khoe cho mình.
Mục sư và Fred thật tình,
Nhờ họ nói tốt mà mình được vô.#

Similar Posts