Tại Sao Đổ Tội Lá Đa

Tại Sao Đổ Tội Lá Đa

Kể từ ngày miền Nam mất nước
Biết bao người khóc mước như em.
Chẳng lẽ chỉ mình em đói khát,
Mà đem thân bán đổi xát thân mình.

Thúy Kiều vì phải chuột cha
Chữ hiếu Kiều phải quyết thà bán thân.
Còn em đâu phải giúp cha
Mà em quyết định lấy ba thằng Tàu?

Đồng chí bán nước làm giàu
Mười lăm năm nữa sẽ vào nhà thương.
Đớn đau quằng quại trên giường
Dân không thèm ngó khinh thường bủi môi.

Còn em làm đỉ Tàu ca
Chỉ vì em có lá đa chúng thèm.
Mười lăm năm nữa gặp em
Lá đa rách nát ai thèm nữa em?

Jim Huynh

Similar Posts