Nhớ Thời Hoa Phượng

Nhớ thời hoa phượng xa xưa
Nhớ cô bạn gái tuổi vừa mười ba.
Cô ta làm bộ lơ là
Nhiều lần bắt gặp lén qua nhìn mình.

Thế nên bổng thấy si tình
Nhưng vì quá nhát nên mình làm ngơ.
Bây giờ mượn viết làm thơ
Nhớ thời hoa phượng mộng mơ thật nhiều.

Jim Huỳnh
4/4/2016

Similar Posts