Chùa Ông Phan Rang

Nhớ Phan Rang

Nhớ Phan Rang

Phan Rang buồn lắm em ơi?
Mùa thời quá nắng, mùa thời dư mưa.
Bây giờ phố xá lưa thưa
Kẻ ưa ngoại quốc, người ưa Sài Gòn.

Phan Rang bởi thế buồn non
Bồ Đề vắng bóng như con thuyền chiều.
Duy Tân trông vẽ tiêu điều
Chỉ còn Công Trứ ấp yêu trong lòng.

Anh thì cứ mãi chờ mong,
Mong sao gặp lại cánh hồng năm xưa.
Ráng cầy chẳng ngại nắng mưa
Nay thời tóc bạc lại chưa thể về. hu hu

Jim Huynh
Philadelphia, PA
October 29, 2011

Similar Posts