Home VN 1994

Tình Đồng Đội

Tình Đồng Đội

Tao với mày hai đứa cách xa
Tao nơi xứ lạ, mày quê nhà
Chiến tranh chia cách tình đồng đội
Mày gục bên đồi bao năm qua

Tao đi “cải tạo” hết phần đời
Nay sống quê người kiếp nổi trôi
Quê hương mày đắp bằng xương máu
Tình bạn suốt đời chẳng phai phôi

Giờ tháng Tư đen lại trở về
Nhớ mày nhớ cả những làng quê
Một thời binh lửa cùng chiến đấu
Tao giữ niềm tin, mày trọn thề

LCT 29-4-2021

Similar Posts