Miss Contestant California

Đối Thoại Một Mình

Đối thoại một mình

Thấy hình con gái Hạ Long
Chân dài, ngực bự, eo cong hai vòng.
Lỗi tôi còn tính đàn ông
Nếu không ngắm gái thì không ngắm gì.

Thôi thì xin chịu thị phi
Bởi tu không dễ nên khi phải lòng.
Nói ra để khởi dài dòng
Ai tu nấy chứng dốt lòng mà tu.

Jim Huynh

Similar Posts