Hoa Hậu Chiêm Bao

Hoa Hậu Chiêm Bao

Đặc biệt hôm nay một buổi chiều
Bổng có người bạn gởi thật nhiều
Mười tám tấm hình hoa hậu đẹp
Cô nào cũng đẹp đủ mọi điều

Ôi chao con gái đẹp làm sao
Không biết tối nay ngũ thế nào
Chiêm bao mộng mị chắc phải có
Người già đôi lúc cũng chiêm bao.

Jim Huynh

Similar Posts