06. Rời Trại Tị Nạn Indiantown Gap Đi Somerset County

06. Rời trại tị nạn Indiantown Gap đi Somerset County – October 2, 1975.

Ngày 2 tháng 10 bảy lăm, 233
Là ngày ra trại nhận công việc làm.
Bà Mỹ ở Lebanon,
B
à lo kiếm việc và lo giấy tờ.

Greyhound xe bus đã vào, 237
Bước lên xe bus vãy chào bà ta.
Ngồi êm rút rít một mình,
Đi đâu mặc kệ miễn mình tới nơi.

Ra đi chỉ có bộ đồ, 241
Với hai quyển sách, giấy tờ hộ thân.
Bà ta nhắc nhở nhiều lần,
Giấy ghi địa chỉ của người sponsor.

Đến chiều thì đã đến nơi, 245
Mục sư và vợ đang chờ trong xe.
Bước xuống xe bus rụt rè,
Mục sư bước lại hỏi mình tên Lay?

I’m Pastor Jim Meyers. 249
This is my wife Mary.
Welcome to Somerset.
I’m happy to come here, I said

Nói rồi theo họ lên xe, 253
Để đi đến chổ nhà hàng Tea Room.
Ôi chao nó lớn quá chừng,
Thật là sang trọng vừa mừng vừa lo.

Hai người bước lại từ xa, 257
Bắt tay chào hỏi ông bà Mục sư.
Spangler là họ ông bà,
Ông tên là Fred, tên bà là Jean.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, 261
Mọi người sửa soạn tiến vào phòng ăn.
Thấy mình vẫn đứng nhăn răng,
Mục sư tiến lại bảo vô xắp hàng.

Khách hàng cầm dĩa trong tay, 265
Xếp hàng thứ tự, tự tay gắp đồ.
Thức ăn thấy đã làm sao,
Người nào người nấy nhìn nhau dĩa đầy.

Còn tôi thì thật khù khờ, 269
Mặc dù rất đói, nhưng chờ người ta.
Thịt ham, thịt bò, thịt gà,
Chỉ gắp chút ít, nhưng mà muốn thêm.

Nhà quê bày đặc làm sang, 273
Bụng đói cào ruột, giả quan khách dờm.
Ai nấy đều lại nhiều lần,
Cho nên mình cũng lại lần thứ ba.

Thế mà còn đói như ma, 277
Về phòng đêm đó ruột la tôi khờ.
Buộc lòng uống nước trong sink,
Ráng ru cơn ngủ để mai đi làm.

Họ thuê mình một căn phòng, 281
Cho mình ở tạm trong phòng motel.
Rộng vừa đủ cái giường đôi,
Toilet phòng tắm nằm kề bên trong.#.

Similar Posts