|

Lấy Tình Thương Xóa Bỏ Hận Thù

Lấy Tình Thương Xóa Bỏ Hận Thù

Việt Nam là đất nước của chúng ta.
Hàng triệu người đang lưu lạc phương xa.
Nhưng vẫn nghe tiếng gọi của Quê Hương:
“Người Việt ơi hãy cho nhau tình thương.”

Hởi những ai còn oán hận trong đời,
Để cho cơn giận phải thốt lên lời:
Nguyền rủa đồng hương, “Việt cộng nằm vùng”
“Ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản.”

Hai lá cờ Bắc-Nam có hai màu.
Mỗi lá cờ chôn lấp triệu thương đau.
Bao nhiêu máu thấm cờ Vàng, cờ Đỏ?
Bao nhiêu giọt lệ buồn đã phải nhỏ?

Hãy tạm dừng lòng và nghỉ lại xem.
Lý do gì mình bắn giết anh em?
Người Việt ở hai Miền, hai Quê Hương?
Bắc chạy vô Nam, quyên cả tình thương?

Nhớ những người thân yêu nay đã mất,
Và bạn bè đã vĩnh viễn ra đi.
Nhưng linh hồn họ cũng có đôi khi,
Khuyên chúng ta là đừng nên oán hận.”

Hận thù sẽ xiềng ta trong quá khứ.
Tha thứ nhau sẽ tháo gỡ gông cùm.
Chìa khóa vàng để mở cửa tình thương,
Để hồn ma về làng được thấy hương.

Khi Miền Nam lọt vào tay Việt Cộng,
Trăm ngàn người đã vội vã thoát ly.
“Chân” phải ra đi, “Tim” thì ở lại.
Giờ mới thấy cả Chân, Tim đều dại.

Hãy bắt cầu nối lại “Thái Bình Dương,”
Cho tương lai và cho cả Quê Hương.
Cho hòa bình với muôn vạn tình thương.
Người Việt mình chỉ có “Một Quê Hương.”

Hãy cùng đứng lên “Nối Vòng Tay Lớn.”
Phá xích xiềng và xót bỏ hận thù,
Để tình yêu băng lại vết thương đau.
Bắc và Nam cùng hàn gắn với nhau.

Tình đoàn kết sẽ cho ta sức mạnh,
Để thoát ra khỏi bóng tối hồ nghi.
Để hận thù tự tìm lối ra đi,
Để tình thương trị vì người dân Việt.
###

VietPhilly
August 6, 2023

 

Similar Posts